036294072 שירות תמיכהצרו קשר

רשת יומנים - סביבה חינוכית חברתית וטכנולוגית עם ניהול פדגוגי

כבר הצטרפו 68 בתי ספר, 18002 תלמידים, 2616 מורים, 25442 הורים

 • מערכת שעות
 • יומן אלקטרוני
 • יומן אלקטרוני למורה
 • שיעורי בית
 • ספרות יפה
 • מדיטק (ספרות לימודית, קבצי שמע, סרטים)
 • מילונים ותרגומון מקוון
 • דפים אישיים לתלמידים, מורים והורים
 • הודעות אישיות
 • קבוצות נושאיות ואירועים
 • תקשורת בין בתי ספר
 • אחסון ושיתוף מסמכים, תמונות, קבצי שמע, סרטונים וקבצים אחרים
 • הזנה נוחה ויבוא של נתונים
 • סוגים שונים של ציונים ותקופות דיווח
 • מערכת שעות בעלת מנגנון החלפות גמיש
 • דו''חות שונים המותאמים אישית
 • מודעות של בית ספר
 • סטטיסטיקה
 • אתר בית ספרי מותאם אישית
 • אנו עומדים בכל הדרישות של משרד החינוך לעניין שמירת הפרטיות וצנעת הפרט
 • הרשמה לאתר לפי קודי הזמנה בלבד
 • הגדרות פרטיות המותאמות אישית
 • הכל לנוחיות המשתמשים
 • אין הוצאות נוספות לבתי ספר על ציוד, הדרכה, תמיכה ועוד
 • גישה מכל מחשב המחובר לרשת האינטרנט
 • הזנה נוחה ויבוא של נתונים
 • סוגים שונים של ציונים ותקופות דיווח
 • דו''חות שונים המותאמים אישית
 • סטטיסטיקה

יומנים — פרויקט אינטרנטי בית ספרי ייחודי

כניסה ליומנים